Izobraževanje je skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) Ur.l. RS, št. 43/2011, in sicer kot »Promocija zdravja na delovnem mestu


Namen in cilji:

Cilj izobraževanja je udeleženca seznaniti s teorijo in prakso usklajevanja med zahtevami dela in zmogljivostjo človeka, prilagoditve delovnega in bivalnega okolja človeku in ocenjevati rizika nastanka težav ter zato pravočasno, hitro in smiselno ukrepati. Udeleženec se nauči doumevati obremenitve in obremenjenost gibal na delovnem mestu, v avtomobilu, prostem času in doma, njihovih vzrokov, metod njihove diagnostike in metod ergonomske terapije. Vsebine so prilagojene zaposlenim v različnih poklicih.